Tam thất tươi Archive

4 Feb 2017

Bảng giá tam thất tươi áp dụng 01/02/2017

Tamthat.com.vn gứi tới quý khách hàng báo giá tam thất tươi áp dụng từ ngày 01/02/2017 1. Tam thất tươi Lào Cai chính vụ loại 17 củ 1 kg giá 600 nghìn/kg 2. Tam thất tươi Lào
12 Oct 2016

Bảng giá tam thất tươi Lào Cai áp dụng từ ngày 12/10/2016

1. Tam thất tươi Lào Cai chính vụ loại 17 củ 1 kg giá 600 nghìn/kg 2. Tam thất tươi Lào Cai chính vụ loại 13 củ 1 kg giá 700 nghìn/kg 3. Tam thất tươi Lào
25 May 2016

Tam thất tươi

Tam thất bắc tươi trồng tại Bắc Hà – Lào Cai 7 năm tuổi 1. Tam thất tươi Lào Cai chính vụ loại 17 củ 1 kg giá 600 nghìn/kg 2. Tam thất tươi Lào Cai chính