Yến sào Archive

12 Th2 2023

Yến sào Nha Trang Khánh Hòa chưa nhặt lông

Yến sào Nha Trang – Khánh  Hòa chưa nhặt lông loại tốt nhất 2,5 triệu/ lạng (100  gram) Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ. Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm
9 Th2 2023

Yến sào Nha Trang tinh chế

Yến sào Nha Trang – Khánh  Hòa tinh chế loại 1 giá 2,9 triệu/ lạng (100  gram) Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ. Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm Địa